تبلیغات
صدای ملکوت - مقایسه عملكرد انقلاب اسلامى با سایر انقلاب ها
مقایسه عملكرد انقلاب اسلامى با سایر انقلاب ها
مقایسه عملكرد انقلاب اسلامى با سایر انقلاب هاو از همین قماش توطئه ها و شاید موذیانه تر شایعه هاى وسیع در سطح كشور و در شهرستانها بیشتر بر اینكه جمهورى اسلامى هم كارى براى مردم انجام نداد. بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداكارى كردند كه از رژیم ظالمانه طاغوت رهایى یابند، گرفتار یك رژیم بدتر شدند، مستكبران مستكبرتر و مستضعفان مستضعف تر شدند زندان ها پر از جوانان كه امید آتیه كشور است مى باشد و شكنجه ها از رژیم سابق بدتر و غیر انسانى تر است ، هر روز عدّه اى را اعدام مى كنند به اسم اسلام ، و اى كاش اسم اسلام روى این جمهورى نمى گذاشتند این زمان از زمان رضاخان و پسرش بدتر است مردم در رنج و زحمت و گرانى سرسام آور غوطه مى خورند و سردمداران دارند این رژیم را به رژیمى كمونیستى هدایت مى كنند، اموال مردم مصادره مى شود و آزادى در هرچیز از ملت سلب شده و بسیارى دیگر از این قبیل امور كه با نقشه اجراء مى شود و دلیل آنكه نقشه و توطئه در كار است آنكه هرچند روز یك امر در هر گوشه و كنار و در هر كوى و برزن سر زبان ها مى افتد. در تاكسى ها همین مطلب واحد و در اتوبوسها نیز همین و در اجتماعات چند نفره باز همین صحبت مى شود و یكى كه قدرى كهنه شد یكى دیگر معروف مى شود و مع الا سف بعض روحانیون كه از حیله هاى شیطانى بى خبرند با تماس یكى دو نفر از عوامل توطئه گمان مى كنند مطلب همان است و اساس مسئله آن است كه بسیارى از آنان كه این مسائل را مى شنوند و باور مى كنند اطلاع از وضع دنیا و انقلابهاى جهان و حوادث بعد از انقلاب و گرفتارى هاى عظیم اجتناب ناپذیر آن ندارند. چنانچه اطلاع صحیح از تحولاتى كه همه به سود اسلام است ندارند و چشم بسته و بى خبر امثال این مطالب را شنیده و خود نیز با غفلت یا عمد به آنان پیوسته اند.

اینجانب توصیه مى كنم كه قبل از مطالعه وضعیت كنونى جهان و مقایسه بین انقلاب اسلامى ایران با سایر انقلابات و قبل از آشنایى با وضعیت كشورها و ملتهایى كه در حال انقلاب و پس از انقلابشان بر آنان چه مى گذشته است و قبل از توجه به گرفتارى هاى این كشور طاغوت زده از ناحیه رضاخان و بدتر از آن محمدرضا كه در طول چپاولگرى هایشان براى این دولت به ارث گذاشته اند، از وابستگى هاى عظیم خانمان سوز تا اوضاع وزارتخانه ها و ادارات و اقتصاد و ارتش و مراكز عیّاشى و مغازه هاى مسكرات فروشى و ایجاد بى بندوبارى در تمام شئون زندگى و اوضاع تعلیم و تربیت و اوضاع دبیرستان ها و دانشگاه ها و اوضاع سینماها و عشرتكده ها و وضعیت جوان ها و زنها و وضعیت روحانیون و متدیّنین و آزادى خواهان متعهّد و بانوان عفیف ستمدیده و مساجد در زمان طاغوت و رسیدگى به پرونده اعدام شدگان و محكومان به حبس و رسیدگى به زندان ها و كیفیت عملكرد متصدیان و رسیدگى به مال سرمایه داران و زمین خواران بزرگ و محتكران و گران فروشان و رسیدگى به دادگسترى ها و دادگاه هاى انقلاب و مقایسه با وضع سابق دادگسترى و قضات و رسیدگى به حال نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاء دولت و استاندارها و سایر ماءمورین كه در این زمان آمده اند و مقایسه با زمان سابق و رسیدگى به عملكرد دولت و جهاد سازندگى در روستاهاى محروم از همه مواهب حتى آب آشامیدنى و درمانگاه و مقایسه با طول رژیم سابق با در نظر گرفتن گرفتارى به جنگ تحمیلى و پیامدهاى آن از قبیل آوارگان میلیونى و خانواده هاى شهدا و آسیب دیدگان در جنگ و آوارگان میلیونى افغانستان و عراق و با نظر به حصر اقتصادى و توطئه هاى پى در پى آمریكا و وابستگان خارج و داخلش ، اضافه كنید فقدان مُبلغ آشنا به مسائل به مقدار احتیاج و قاضى شرع و هرج و مرج هایى كه از طرف مخالفان اسلام و منحرفان و حتى دوستان نادان در دست اجرا است و ده ها مسائل دیگر. تقاضا این است كه قبل از آشنایى به مسائل به اشكال تراشى و انتقاد كوبنده و فحاشى برنخیزید و به حال این اسلام غریب كه پس از صدها سال ستمگرى قلدرها و جهل توده ها امروز طفلى تازه پا و ولیده اى است محفوف به دشمن هاى خارج و داخل رحم كنید و شما اشكال تراشان به فكر بنشینید كه آیا بهتر نیست به جاى سركوبى به اصلاح و كمك بكوشید و به جاى طرفدارى از منافقان و ستم گران و سرمایه داران و محتكران بى انصاف از خدا بى خبر، طرفدار مظلومان و ستمدیدگان و محرومان باشید و به جاى گروه هاى آشوب گر و تروریستهاى مفسد و طرفدارى غیر مستقیم از آنان توجهى به ترورشدگان از روحانیون مظلوم تا خدمتگزاران متعهد مظلوم داشته باشید.

اینجانب هیچگاه نگفته و نمى گویم كه امروز در این جمهورى به اسلام بزرگ با همه ابعادش ‍ عمل مى شود و اشخاصى از روى جهالت و عقده و بى انضباطى برخلاف مقررات اسلام عمل نمى كنند، لكن عرض مى كنم كه قوّه مقنّنه و قضائیه و اجرائیه با زحمات جان فرسا كوشش ‍ در اسلامى كردن این كشور مى كنند و ملت ده ها میلیونى نیز طرفدار و مددكار آنان هستند و اگر این اقلیّت اشكال تراش و كارشكن به كمك بشتابند تحقق این آمال آسان تر و سریع تر خواهد بود و اگر خداى نخواسته اینان به خود نیایند، چون توده میلیونى بیدار شده و متوجه مسائل است و در صحنه حاضر است آمال انسانى اسلامى به خواست خداوند متعال جامعه عمل به طور چشم گیر خواهد پوشید و كجروان و اشكال تراشان در مقابل این سیل خروشان نخواهند توانست مقاومت كنند.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در سه شنبه 1 بهمن 1392ساعــت09:51 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: انقلاب و نرمش قهرمانانه،