تبلیغات
صدای ملکوت - قتل امیركبیر به دستور ناصرالدین شاه
قتل امیركبیر به دستور ناصرالدین شاه

18 دی 1230میرزا تقی خان امیركبیر، از بزرگترین رجال سیاسی ایران و از بزرگترین وزرای ایران است كه در سال 1223 هـ ق در خانواده ای از طبقات پایین متولد شد. پدرش آشپز قائم مقام بود و این مسأله باعث نزدیكی میرزا تقی خان با فرزندان خانواده قائم مقام و معاشرت با‌ آنها شد. چنین بود كه میرزا تقی خان از كودكی با امور مملكتی و سیاست كشور آشنا شد. دوران كودكی و جوانی امیركبیر، زیر نظر و تربیت قائم مقام سپری شد و شیوه منشی گری و نامه نگاری و صدور احكام دیوانی را از او آموخت و بتدریج كار او در محدوده شغل دبیری قرار گرفت و پس از مدتی منشی رسمی قائم مقام شد. مسؤولیت بعدی او، وزیر نظام بود كه در معاونت میرزا محمد خان زنگنه امیرنظام قرار گرفت. استعداد، حسن سلوك و آشنایی كامل او به آداب معاشرت باعث ترقی او در نظام دیوانی كشور شد تا آنكه پس از مرگ محمد شاه قاجار، امیركبیر با تدبیر و تمهید خاصی در فراهم كردن مقدمات سلطنت ناصرالدین شاه، ولیعهد محمد شاه، موفق گردید. پس از ورود ناصرالدین شاه به تهران و نشستن بر تحت سلطنت، میرزا تقی خان را به مقام صدارت عظمی منصوب كرد در این دوران سازمان كشور بعلت بی كفایتی دولتمردان، خصوصا میرزا آقاسی از هم گسیخته بود. امیر در مرحله اول شروع به تصفیه دستگاه دولتی كرد و برای تصدی مشاغل، شایسته ترین افراد را انتخاب كرد. سپس به اصلاح امور مالیه كشور پرداخت. پس از آن، امیركبیر، اصلاح قشون را در برنامه خود قرار داد. از اقدامات مهم دیگر او تاسیس دارالفنون، اولین مدرسه جدید ایران و تاسیس روزنامه وقایع اتفاقیه است. در امور سیاسی و روابط خارجی نیز كفایت و تدبیر را جایگزین نمود. اصلاحات امیركبیر، طبعا مخالف منافع درباریان و اربابان خارجی بود. سرانجام با اغوای شاه توسط درباریان و اطرافیان او و با تحریك بیگانگان، امیركبیر از صدارت، عزل و به حكومت كاشان منصوب و در حقیقت به كاشان تبعید شد. آنگاه تمام عناصر داخلی و خارجی كه در زمان صدارت او به كمین نشسته بودند دست به دست هم دادند و حكم قتل او را از شاه بی كفایت گرفتند و حاج علی خان حاجب الدوله، با اینكه امیركبیر مهربانی های بسیار به او كرده بود، مامور اجرای فرمان شد و در روز جمعه 18 دی ماه 1230 ماموریت خود را در حمام فین كاشان به انجام رساند. با قتل امیركبیر، كشور از یكی از مخلص ترین و فداكارترین و لایق ترین مدیران خود در طول تاریخ، محروم شد.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در پنجشنبه 21 فروردین 1393ساعــت08:33 ق.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: انقلاب و نرمش قهرمانانه،